Wykład Prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej podczas konferencji “APETYT NA KOMPLEKSOWĄ TERAPIĘ PACJENTA Z NIESWOISTYM ZAPALENIEM JELITA.” Kraków, dn. 20.05.2017 r., organizowanej przez Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”