Z ogromną przyjemnością informujemy, że projekt „Zapaleni do pracy w III sektorze” został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bardzo dziękujemy Pani Profesor Grażynie Rydzewskiej, która jest Prezesem Zarządu PTG-E, za zaufanie jakim nas obdarzyła. Wierzymy, że dzięki temu wsparciu uda nam się zwiększyć zasięg projektu i dotrzeć z informacją o jego realizacji do wszystkich wiodących